Hjemmesiden er sidst revideret 02-07-2022

Hej! Denne hjemmeside er, kort fortalt,
anvendt musikteori til hverdagsbrug.
Siden er under opbygning, så du må indtil videre tage
det hele med et gran salt
(Videoerne og teksterne skal betragtes som foreløbige. De vil blive forbedret hen ad vejen!).

Min mail-adresse: poul@hojbak.dk
Mit telefonnummer: 50 52 35 08

Mit navn er Poul Højbak,
og mit hoved-instrument er femradet knapharmonika (s.d.).
Men stort set alt tager udgangspunkt i klaverets hvide tangenter.
Det skyldes, at intervallerne her gælder i alle tonearter.
(Intervaller = afstandene mellem tonerne)
Det samme gælder skalatrinnene!


Nyheder og aktuelt

På dette sted vil jeg bringe aktuelt nyt! 

02-07-2022, Side 8 Øvalser_Strums
02-07-2022, Side 8 Noder_Blueberry Hill
02-07-2022, Side 8 Mange ændringer
01-07-2022, Side 8 Tilføjet "Øvelser_Trintal_Klarinetpolka (Video)
01-07-2022, Side 8 Tilføjet "Øvelser_Trintal_Klarinetpolka_Kommentarer
01-07-2022, Side 8 Tilføjet "Øvelser_Trintal_Stemme-opvarmning
30-06-2022, Side 8 Tilføjet flere filer "Øvelser" og "Noder"
29-06-2022, Side 8 Tilføjet flere filer "Noder"
28-06-2022, Side 8 Tilføjet flere filer "Øvelser"
28-06-2022, Side 8 Tilføjet flere filer "Noder"
28-06-2022, Side 8 omdøbt til "Noder og øvelser"
26-06-2022, Side 7, Gode råd 44B_Stamtonerne historisk
25-06-2022, Side 8, Øvelser 01
25-06-2022, Side 8, Øvelser_Becifring
25-06-2022, Side 7, # Gode råd 7B_Becifring
25-06-2022, Side 8, mindre ændringer
24-06-2022, Side 8, Klarinetpolka
24-06-2022, Side 8, Øvelser_Nodelæsning og gehørspil
24-06-2022, Side 7 (Titel) ændret. Side 8 tilføjet
23-06-2022, Side 7, # Gode råd 01B. Hør alting som om det er i C-dur/A-mol
19-06-2022, Side 7, Øvelser_Akkorder_Forøvelser 2224
19-06-2022, Side 7, Øvelser. Akkorder. Opbygning 2224a
15-06-2022, Side 7, Øvelser. Figurer på kurver 2224
14-06-2022, Side 7, Gode råd 11B. Erindringsdans
14-06-2022, Side 7, Gode råd 06Bx. Bas-spil på harmonikaen
12-06-2022, Side 7, Gode råd 06Bb. Bas-spil på harmonikaen
12-06-2022, Side 7, Gode råd 06C. Bas-spil på harmonikaen
12-06-2022, Side 1, Foto tilføjet
11-06-2022, Side 7, Gode råd 42. Skalatrin. Stemmeopvarmning (Video)
10-06-2022, Side 7, Gode råd 42B. Skalatrin (Claus Jørgensen)(Video)
08-06-2022, Side 7, Gode råd 43B. Solmisation. DR (Video)
07-06-2022, Side 7, Gode råd 42D. Skalaer (Video)
07-06-2022, Side 7, Gode råd 47B. Transponering_Stemmeopvarmning (Video)
07-06-2022, Side 7, Gode råd 33B. Nodelæsning_Sang fra bladet (Video)
07-06-2022, Side 7, Gode råd 42C. Skalatrin (Video)
06-06-2022, Side 7, Gode råd 19B. Harmonikaens knap-tastatur (Video)
06-06-2022, Side 7, Gode råd 18B. Harmonikaens bas (Video)
17-05-2022, Side 7, Gode råd 98_Variationer
11-05-2022, Side 7, Gode råd 40C_Signalhorn
10-05-2022, Side 7, afsnittet 3 filer om bas-spil kvartudfyldning er fjernet (Indholdet er overført til #Gode råd 06 B, C og D)
10-05-2022, Side 7, afsnittet "Kvintgange" er fjernet (Indholdet er overført til #Gode råd 28 B til F)
09-05-2022, Side 7, Gode råd 28 B til F (Kvintskridt)
08-05-2022, Side 7, Gode råd 04E_Akkordfamilien 2218
06-05-2022: Side 7: Gode råd 46. Transponering. Stemmeopvarmning. Øvelser
05-05-2022: Side 7: Gode råd: Mange ændringer
Aktuelle kommentarer

10-6-2022: Claus Jørgensen: "Noder, rytmer og toner" er af grundlæggende betydning for denne hjemmeside (se fx Gode råd 42B. )!


# Gode råd 30_Musikalitet 2219.pdf

Intro

Det følgende er vigtigt at huske som musiker:

1.       Ordner man de toner, der typisk forekommer i den musik vi for det meste omgiver os af i en rækkefølge, får man en skala.

2.      Der er ikke lige langt imellem tonerne i skalaen.

3.       Vi har 12 toner, men vi bruger normalt kun de 7, som kaldes stamtonerne.

4.       Stamtonerne svarer til de hvide tangenter på klaveret

5.       Klaverets sorte tangenter kaldes stamtonernes afledninger.

6.       Vi giver stamtonerne numrene 1 til 7. Den ottende tone er den første, der kommer igen, én oktav højere.

7.      De 12 toner (punkt 3) udgør en kromatisk skala, som udelukkende består af halvtonetrin.

8.      Om mol: Se senere!Skalaer

Noden ovenfor viser en C-dur skala med skalatrin . 

På noden ser det ud som om der er lige stor afstand imellem tonerne,
men på klaveret kan du se, at der er halvtonetrin på skalatrin 3-4  og 7-1.
Ovenstående er vist i C-dur, men skalatrinnene gælder i alle tonearter.

Syng med på skalatrinnene, så du får klangen "på øret".
"Se" nodebilledet for dig!
"Mærk" grebene på dit instrument!

Kommentarer


Relativt gehør i tonal musik

Peter Vuust siger i ”Musik på hjernen”, side 194:

Relativt gehør betyder, at man hører toner i forhold til hinanden, dvs. at man hører, om en tone går op eller ned, og hvor stort springet er i forhold til en tidligere tone. Herudover er vores gehør i tonal musik, som er den helt overvejende del af den musik, vi hører, relativt i forhold til en grundtone.

    I C-dur hører vi toner og melodier i forhold til tonen C, og selvom vi ikke bemærker det, har vi konstant en fornemmelse af, hvor C er i forhold til melodien. Tonen F er fx den fjerde tone i C-dur-skalaen. Det relative gehør er en helt almindelig egenskab og helt nødvendig for, at musikere kan orientere sig i musikken. Derfor trænes det flittigt på konservatorier og musikskoler i det fag, der hedder hørelære.

    De fleste musikere sætter en ære i at være gode til at høre disse tonale forskelle i musikken. Jeg træner fx altid mit tonale gehør, når jeg hører musik i radioen. Jeg forestiller mig, at sangen er i C-dur, og følger melodiens toner, som om de var skrevet på noder. Samtidig ved jeg, hvilken akkord der ligger under melodien på et givet tidspunkt. Jeg har gjort det i så mange år, at jeg slet ikke kan høre musik på anden måde mere. Denne træning er en kæmpe fordel, idet den gør det muligt hele tiden at orientere sig i musikken og også at kunne spille med på sange, som man ikke nødvendigvis har spillet før – at spille på øret.


CLAUS JØRGENSEN: NODER, RYTMER OG TONER
I 1980'erne havde jeg fornøjelsen af at fordybe mig i "Noder, rytmer og toner".
Det var især Afdeling C, bladsangsøvelser i C-dur jeg dengang havde glæde af.
Claus Jørgensen skriver (side 65):

C-afdelingen består af en række progressivt ordnede tonale bladsangsøvelser, noteret i C-dur. Det tonale princip er valgt som udgangspunkt, ikke alene fordi den tonale musik stadig er så stærkt dominerende i praksis, men også fordi en tonalt funderet bladsangsmetodik har så mange indlysende pædagogiske fordele: Foruden det nære tilknytningsforhold mellem nodebillede og skalatoner (til hver position i nodesystemet svarer et skalatrin og omvendt) må skalatonernes ”funktion” fremhæves: At ethvert skalatrin har en ganske bestemt relation til en helhed. Fra starten kan man da synge ud fra en helhedsfornemmelse. Desuden er den tonale musik så rig på klicheer (trinbevægelser, treklange, ”fortonevendinger” m.v.), der kan læses og fornemmes som samhørende tonegrupper, hvilket styrker helhedsoplevelsen.

    For at indarbejde en stærk fornemmelse for de enkelte trin, og ikke lade denne distrahere af læseproblemer, behandler denne afdeling udelukkende melodier i én og samme toneart: C-dur.
Vigtige henvisninger og  Links

Lex

Jeg gør opmærksom på "Lex", hvor du kan finde svar på mange af dine spørgsmål! (Se også under "Lex og citater", øverst på denne side).

Lex
# Rytmeboks 2202.pdf
# Rytmer 2202.pdf


Harmonikaen

Se videoen om harmonikaens bas (Brug knappen nedenfor): Grundbas-rækken er opbygget efter kvintcirklens princip. Den kan være vanskelig for begyndere at sætte sig ind i, men det bliver nemmere ved at anvende skalatrin. Dette fremgår også af videoen!
# Video 2152 06 Harmonikaens bas IMG 6181:

Se videoen om harmonikaens knap-tastatur ( Brug knappen nedenfor ) :
Her bruger jeg i vid udstrækning skalatrin til at demonstrere tastaturets opbygning og brug. Video 007 2152 Harmonikaens knaptastatur IMG 6182: