Forside

Afsnit 1

Musikalitet.dk

Hej! Denne hjemmeside er, kort fortalt,
anvendt musikteori til hverdagsbrug,
og den indeholder mange forskellige emner indenfor musik.
Siden er under opbygning, så du må indtil videre
tage det hele med et gran salt.
(Teksterne og videoerne skal betragtes som foreløbige. De vil blive forbedret hen ad vejen!).

Min mail-adresse: poul@hojbak.dk
Mit telefonnummer: 50 52 35 08
Hjemmesiden er sidst revideret 28-04-2024
(Prøv at genstarte hjemmesiden. Så er du sikker på, at du har den nyeste version!).

Sidste tilføjelser og forandringer:

28-4-2014: Afsnit 8: Tilføjet "la Partida Am"

25-4-2014: Afsnit 8: Tilføjet "Dejlig er sommernatten (Sommer og vinter)"

20-03-2024: Afsnit 08. Tilføjet pdf-filer og videoer (Rask sønderhoning)

12-03-2024: Afsnit 08. Tilføjet pdf-filer og videoer

10-03-2024: Afsnit 10. Tilføjet pdf-filer og videoer (Du kom)

29-02-2024: Afsnit 08. Tilføjet pdf-filer og videoer

27-02-2024: Afsnit 08. Tilføjet pdf-filer og videoer

26-02-2024: Afsnit 08. Tilføjet pdf-filer og videoer

20-02-2024: Afsnit 08. Tilføjet pdf-filer og videoer

19-02-2024: Afsnit 18. Tilføjet videoer. Plantationsongs

17-02-2024: Afsnit 18. Tilføjet videoer

16-02-2024: Afsnit 18. Tilføjet videoer

14-02-2024: Afsnit 8. Tilføjet noder og videoer

13-02-2024: Afsnit 8. Tilføjet noder og videoer

12-02-2024: Afsnit 8. Tilføjet noder og videoer

09-02-2024: Forskellige ændringer

08-02-2024: Afsnit 08: Noder tilføjet

08-02-2024: Afsnit 13: Diverse (Lars Holm: Musette variationer)

07-02-2024: Afsnit 15: Gårdsangerviser og Plantationsongs tilføjet (Noder)

31-01-2024: Afsnit 21: Blå Hefte, videoer tilføjet

23-01-2024: Afsnit 11: Flere videoer og noder tilføjet

21-01-2024: Afsnit 21: Rød Hefte, videoer tilføjet

20-01-2024: Afsnit 04: Fotos tilføjet

20-01-2024: Afsnit 21: PH Hefter tilføjet

17-01-2024: Afsnit 03: Durskalaer tilføjet (Video)

16-01-2024: Afsnit 21, videoer tilføjet

12-01-2024: Afsnit 21, noder og videoer tilføjet

07-01-2024: Tilføjet nyt afsnit "PH Hefter 2401 (Afsnit 21)"

07-01-2024: Afsnit 11: Titel ændret til "Folkedans o lign" (Tidligere. "Harmonikaen")

C

05-01-2024: Afsnit 15: Stykker fra Blå Hefte tilføjet 

29-12-2023: Afsnit 8: Tilføjet Amazing Grace, spillet på Weltmeister (m. fl. videoer)

28-12-2023: Afsnit 8: Champagnegalop, ny fil tilføjet

20-12-2023: Afsnit 11 tømmes. filer og videoer flyttes til Afsnit 3

14-12-2023: Afsnit 17: Tilføjet "Figurer_Folkedans"

14-12-2023: Afsnit 14: "Julesalmer og sange" flyttet fra Afsnit 8

14-12-2023: Mange ændringer i Afsnit 8

14-12-2023: "Tag udgangspunkt i klaveret" tilføjet i Afsnit 2 / Mange filer og videoer fjernet

13-12-2023: "Den Hellige Stad" tilføjet i Afsnit 8

09-12-2023: 

07-12-2023: Filen "Tag udgangspunkt i klaveret" tilføjet (Bl.a. i afsnit 1, forsiden)

06-12-2023: Afsnit 16: Tilføjet flere filer og videoer om efterslag

05-12-2023: Afsnit 2: Tilføjet mange nye filer og videoer

05-12-2023: Afsnit 2 omdøbes til "Harmonikaen". Alle eksisterende filer og videoer flyttes.

05-12-2023: Mange ændringer i afsnit 20

24-11-2023: Mange ændringer i afsnit 3

23-11-2023: Mange ændringer i afsnit 3

21-11-2023: Flyttet filer og videoer fra Afsnit 03 til Afsnit 11 (Harmonikaen)

21-11-2023: Afsnit 03: Oprydning

17-11-2023: Afsnit 03: Tilføjet flere filer om Intervaller

15-11-2023: Afsnit 03: Tilføjet flere filer om "Fill-ins"

15-11-2023: Afsnit 03: Tilføjet flere filer om "Doven stemmeføring"

15-11-2023: Afsnit 03: Tilføjet flere filer om "Durformlen"

15-11-2023: Afsnit 03: Tilføjet flere filer om "Flydestemmer og flydekor"

14-11-2023: Afsnit 03: Tilføjet flere filer om "Skalatrin"

14-11-2023: Afsnit 03: Tilføjet flere filer om "Gehør"

12-11-2023: Afsnit 15: Tilføjet flere filer "Medstemmer" (Under "Andenstemmer")

10-11-2023: Afsnit 16: Tilføjet en afdeling "Medstemmer" (Under "Andenstemmer")

10-11-2023: Afsnit 16: Lavet tilføjelser til de "røde overskrifter"_Andenstemmer

10-11-2023: Afsnit 16: Nogle andenstemmer tilføjet

09-11-2023: Afsnit 16: Forskellige ændringer

08-11-2023: Afsnit 16: Tilføjet pdf-filer om Basspil

08-11-2023: Afsnit 16: Tilføjet pdf-filer om akkordspil

07-11-2023: Afsnit 16: Tilføjet pdf-filer om andenstemmer

06-11-2023: Afsnit 16: Tilføjet pdf-filer om becifring

05-11-2023: Afsnit 08: Tilføjet Kufsteinerlied

05-11-2023: Afsnit 13: Flere ændringer

05-11-2023: Afsnit 15 har skiftet navn til "Sange og stykker efter tema"

05-11-2023: Afsnit 17 har skiftet navn til "Øvelser og variationer"

04-11-2023: Afsnit 08: 3 pdf-filer om basspil flyttet til Afsnit 16

04-11-2023: Afsnit 08: Tilføjet nyt afsnit: "Julesalmer og -sange"

03-11-2023: Afsnit 08: Tilføjet flere filer og videoer under Øl-potpourrier

02-11-2023: Afsnit 08: Tilføjet Øl-potpourrier

01-11-2023: Flere ændringer i Afsnit 11

01-11-2023: Flere ændringer i Afsnit 08

31-10-2023: Flere ændringer i Afsnit 03

31-10-2023: Flere ændringer i Afsnit 14

29-10-2023: Flere ændringer i Afsnit 3

27-10-2023: Flere ændringer i Afsnit 3. Basspil

23-10-2023: Titlen for afsnit 8 er ændret

23-10-2023: Titlen for afsnit 3 er ændret til "Musikteoretiske filer og videoer"

22-10-2023: Flere forandringer i afsnit 3 og 8

21-10-2023: Afsnit 15: Tilføjet flere danske sange

20-10-2023: Afsnit 15: Forskellige ændringer. Tilføjet afdeling "Danske sange"

20-10-2023: Afsnit 02: Alle pdf-filer og videoer flyttes

18-10-2023: Afsnit 06: Nogle ændringer

17-10-2023: Afsnit 11 omlagt til at indeholde alle pdf-filer og videoer om harmonikaen (efter tema)

16-10-2023: Afsnit 15: Tilføjet filer og videoer (Begynderdans)


Afsnit 1. Forside. Hovedoversigt

Musikalitet.dk / Hjemmesiden er sidst revideret / Sidste forandringer / Mit navn / Intro / Harmonisystemet / Kvinten og kvintcirklen / Musikkens abc - anvendt musikteori / Aktuelle kommentarer / Musikalitet / Skalaer / Klaverets hvide tangenter / Relativt gehør i tonal musik / Claus Jørgensen: Noder, rytmer og toner / Vigtige henvisninger og links / Lex / Rytmeboks / Rytmer / Harmonikaen / 


Mit navn er Poul Højbak,
og mit hoved-instrument er femradet knapharmonika (s.d.).
Men stort set alt tager udgangspunkt i klaverets hvide tangenter.
Det skyldes, at intervallerne her gælder i alle tonearter.
(Intervaller = afstandene mellem tonerne)
Det samme gælder skalatrinnene!


Intro

Det følgende er vigtigt at huske som musiker:

1.       Ordner man de toner, der typisk forekommer i den musik vi for det meste omgiver os af i en rækkefølge, får man en skala.

2.      Der er ikke lige langt imellem tonerne i skalaen.

3.       Vi har 12 toner, men vi bruger normalt kun de 7, som kaldes stamtonerne.

4.       Stamtonerne svarer til de hvide tangenter på klaveret.

5.       Klaverets sorte tangenter kaldes stamtonernes afledninger.

6.       Vi giver stamtonerne numrene 1 til 7 (= skalatrin). Den ottende tone er den første, der kommer igen, én oktav højere.

7.      De 12 toner (punkt 3) udgør en kromatisk skala, som udelukkende består af halvtonetrin (alle tangenter på klaveret!).

8.      Om mol: Brug skalatrinnene fra den parallelle durskala, men grundtonen er her trin 6!

9.      Skalatrinnene gælder i alle tonearter.
10.  Alle treklange kan defineres ved akkord-trinnene 1-3-5.   


Tag udgangspunkt i klaveret 2349x.pdf
Harmonikaens Knap-tastatur 2239-2349.pdf
Harmonikaens bas_Grundbas- og tertsbas-rækkerne 01_2249-2349.pdf

Harmonisystemet 1305_2337x.pdf
Kvinten og kvintcirklen 1305_2337xy.pdf


Aktuelle kommentarer

10-6-2022: Claus Jørgensen: "Noder, rytmer og toner" er af grundlæggende betydning for denne hjemmeside (se fx Gode råd 42B. )!


# Gode råd 30_Musikalitet 2219.pdf

Skalaer

Noden ovenfor viser en C-dur skala med skalatrin . 

På noden ser det ud som om der er lige stor afstand imellem tonerne,
men på klaveret kan du se, at der er halvtonetrin på skalatrin 3-4  og 7-1.
Ovenstående er vist i C-dur, men skalatrinnene gælder i alle tonearter.

Syng med på skalatrinnene, så du får klangen "på øret".
"Se" nodebilledet for dig!
"Mærk" grebene på dit instrument!

Kommentarer


Relativt gehør i tonal musik

Peter Vuust siger i ”Musik på hjernen”, side 194:

Relativt gehør betyder, at man hører toner i forhold til hinanden, dvs. at man hører, om en tone går op eller ned, og hvor stort springet er i forhold til en tidligere tone. Herudover er vores gehør i tonal musik, som er den helt overvejende del af den musik, vi hører, relativt i forhold til en grundtone.

    I C-dur hører vi toner og melodier i forhold til tonen C, og selvom vi ikke bemærker det, har vi konstant en fornemmelse af, hvor C er i forhold til melodien. Tonen F er fx den fjerde tone i C-dur-skalaen. Det relative gehør er en helt almindelig egenskab og helt nødvendig for, at musikere kan orientere sig i musikken. Derfor trænes det flittigt på konservatorier og musikskoler i det fag, der hedder hørelære.

    De fleste musikere sætter en ære i at være gode til at høre disse tonale forskelle i musikken. Jeg træner fx altid mit tonale gehør, når jeg hører musik i radioen. Jeg forestiller mig, at sangen er i C-dur, og følger melodiens toner, som om de var skrevet på noder. Samtidig ved jeg, hvilken akkord der ligger under melodien på et givet tidspunkt. Jeg har gjort det i så mange år, at jeg slet ikke kan høre musik på anden måde mere. Denne træning er en kæmpe fordel, idet den gør det muligt hele tiden at orientere sig i musikken og også at kunne spille med på sange, som man ikke nødvendigvis har spillet før – at spille på øret.


CLAUS JØRGENSEN: NODER, RYTMER OG TONER
I 1980'erne havde jeg fornøjelsen af at fordybe mig i "Noder, rytmer og toner".
Det var især Afdeling C, bladsangsøvelser i C-dur jeg dengang havde glæde af.
Claus Jørgensen skriver (side 65):

C-afdelingen består af en række progressivt ordnede tonale bladsangsøvelser, noteret i C-dur. Det tonale princip er valgt som udgangspunkt, ikke alene fordi den tonale musik stadig er så stærkt dominerende i praksis, men også fordi en tonalt funderet bladsangsmetodik har så mange indlysende pædagogiske fordele: Foruden det nære tilknytningsforhold mellem nodebillede og skalatoner (til hver position i nodesystemet svarer et skalatrin og omvendt) må skalatonernes ”funktion” fremhæves: At ethvert skalatrin har en ganske bestemt relation til en helhed. Fra starten kan man da synge ud fra en helhedsfornemmelse. Desuden er den tonale musik så rig på klicheer (trinbevægelser, treklange, ”fortonevendinger” m.v.), der kan læses og fornemmes som samhørende tonegrupper, hvilket styrker helhedsoplevelsen.

    For at indarbejde en stærk fornemmelse for de enkelte trin, og ikke lade denne distrahere af læseproblemer, behandler denne afdeling udelukkende melodier i én og samme toneart: C-dur.Vigtige henvisninger og  Links

Lex

Jeg gør opmærksom på "Lex", hvor du kan finde svar på mange af dine spørgsmål! (Se også under "Lex og citater", Afsnit 6).

Lex
# Rytmeboks 2202.pdf
# Rytmer 2202.pdf


Harmonikaen

Se videoen om harmonikaens bas (Brug knappen nedenfor): Grundbas-rækken er opbygget efter kvintcirklens princip. Den kan være vanskelig for begyndere at sætte sig ind i, men det bliver nemmere ved at anvende skalatrin. Dette fremgår også af videoen!
# Video 2152 06 Harmonikaens bas IMG 6181:

Se videoen om harmonikaens knap-tastatur ( Brug knappen nedenfor ) :
Her bruger jeg i vid udstrækning skalatrin til at demonstrere tastaturets opbygning og brug. Video 007 2152 Harmonikaens knaptastatur IMG 6182: