Musikalitet.dk

Hej! Denne hjemmeside er, kort fortalt,
anvendt musikteori til hverdagsbrug,
og den indeholder mange forskellige emner indenfor musik.
Siden er under opbygning, så du må indtil videre
tage det hele med et gran salt.
(Teksterne og videoerne skal betragtes som foreløbige. De vil blive forbedret hen ad vejen!).

Min mail-adresse: poul@hojbak.dk
Mit telefonnummer: 50 52 35 08
Hjemmesiden er sidst revideret 04-06-2022
(Prøv at genstarte hjemmesiden. Så er du sikker på, at du har den nyeste version!).

Sidste forandringer:

04-06-2023: Afsnit 13: Mange tilføjelser

30-05-2023: Afsnit 10: "Love me Tender" tilføjet + mange ændringer

29-05-2023: Afsnit 10: "Fadervor vi daglig bede" tilføjet + mange ændringer

26-05-2023: Afsnit 10: Mange ændringer

25-05-2023: Afsnit 10: Mange ændringer

16-05-2023: Afsnit 10: Overskrift ændret til "Nogle DGS-stykker". Tilføjet flere stykker, Afsnit 10

15-05-2023: Afsnit 09: Tilføjet fil og video: "Brug af skalatrin på klaverets hvide tangenter 2320

14-05-2023: Afsnit 08: Tilføjet Video: Aftenklokkerne 2319

14-05-2023: Afsnit 08: Tilføjet Node "Ingen er så tryg i fare

14-05-2023: Afsnit 08: Tilføjet Node "Ingen er så tryg i fare 

02-05-2023: Afsnit 11: Tilføjet "Harmonikaens bas_Grundlæggende øvelser" (Flere videoer!).

29-04-2023: Afsnit 08: Tilføjet "Øvenode_Blå viol 2317"

26-04-2023: Afsnit 09 (Trintal og variationer): Tilføjet flere variationer med I skovens dybe, stille ro

26-04-2023: Afsnit 09 (Trintal og variationer): Tilføjet flere variationer med Amazing Grace

25-04-2023: Afsnit 09 (Trintal og variationer): Tilføjet "Amazing Grace 01_Melodi 2317"

23-04-2023: Afsnit 08: Tilføjet "Barcarole_Natten er så stille"

19-04-2023: Afsnit 08: Tilføjet "All of me_Forøvelser 2316" 

17-04-2023: Afsnit 10: Tilføjet "All of me" (Swing_Blues_Jazz)

14-04-2023: Nogle ændringer på forsiden (øverst). Desuden er side-numrene erstattet med afsnit numre

12-04-2023: Afsnit 10: Tilføjet afsnittet "Nogle favorit-stykker" 

12-04-2023: Afsnit 08: Tilføjet nogle noder

12-04-2023: Afsnit 10: Tilføjet flere Blues-stykker

11-04-2023: Afsnit 10: Tilføjet flere DGS stykker (De Glade Spillemænd)

10-04-2023: Afsnit 10: Tilføjet "Go, Tell it on the Mountains 2315" m. fl. spirituals

07-04-2023: Afsnit 10: Tilføjet "Barndommens land" m. fl

06-04-2023: Afsnit 10: Tilføjet flere DGS stykker 

04-04-2023: Afsnit 10: Tilføjet "House of the Rising Sun"

02-04-2023: Afsnit 10: Tilføjet overskrift "Swing_Blues_Jazz, samt flere stykker her

30-03-2023: Afsnit 10: "Visa från Utanmyra" tilføjet

29-03-2023: Afsnit 10: Flere Blues-stykker tilføjet, samt flere "Fill-ins_Øvelser ..."

28-03-2023: Ændring på forsiden. "# Gode råd 29. Melodisk analyse" redigeret

25-03-2023: Ændring i hovedet ("musikalitet.dk")

02-03-2023, Side 12: Side 12 tilføjet

23-02-2023, Side 11: Tilføjet "Øvelser_Bas 2308"

21-02-2023, Side 11: Tilføjet "Øvelser_Fill-ins og figurer 3/4 takt 2308"

17-02-2023, Side 8: Tilføjet "Kom lad os spille lyset frem"

17-02-2023, Jeg gør opmærksom på Afsnit 5 "Thomas Thomsen Live" (Under Live musik). Thomas har været min læremester i spillemandsmusik.

17-02-2023, Afsnit 11:  "Tonal kadence_Grundlæggende øvelser A", Video tilføjet

16-02-2023, Afsnit 11: Flere ændringer side 11

15-02-2023, Afsnit 11: Mange ændringer side 11

14-02-2023, Afsnit 11: Mange kadenceøvelser tilføjet

11-02-2023, Afsnit 11: "Kvartudfyldninger. "O, hjælp mig, Madonna", video tilføjet


Mit navn er Poul Højbak,
og mit hoved-instrument er femradet knapharmonika (s.d.).
Men stort set alt tager udgangspunkt i klaverets hvide tangenter.
Det skyldes, at intervallerne her gælder i alle tonearter.
(Intervaller = afstandene mellem tonerne)
Det samme gælder skalatrinnene!


Intro

Det følgende er vigtigt at huske som musiker:

1.       Ordner man de toner, der typisk forekommer i den musik vi for det meste omgiver os af i en rækkefølge, får man en skala.

2.      Der er ikke lige langt imellem tonerne i skalaen.

3.       Vi har 12 toner, men vi bruger normalt kun de 7, som kaldes stamtonerne.

4.       Stamtonerne svarer til de hvide tangenter på klaveret.

5.       Klaverets sorte tangenter kaldes stamtonernes afledninger.

6.       Vi giver stamtonerne numrene 1 til 7 (= skalatrin). Den ottende tone er den første, der kommer igen, én oktav højere.

7.      De 12 toner (punkt 3) udgør en kromatisk skala, som udelukkende består af halvtonetrin (alle tangenter på klaveret!).

8.      Om mol: Brug skalatrinnene fra den parallelle durskala, men grundtonen er her trin 6!

9.      Skalatrinnene gælder i alle tonearter.
10.  Alle treklange kan defineres ved akkord-trinnene 1-3-5.   Aktuelle kommentarer

10-6-2022: Claus Jørgensen: "Noder, rytmer og toner" er af grundlæggende betydning for denne hjemmeside (se fx Gode råd 42B. )!


# Gode råd 30_Musikalitet 2219.pdf

Skalaer

Noden ovenfor viser en C-dur skala med skalatrin . 

På noden ser det ud som om der er lige stor afstand imellem tonerne,
men på klaveret kan du se, at der er halvtonetrin på skalatrin 3-4  og 7-1.
Ovenstående er vist i C-dur, men skalatrinnene gælder i alle tonearter.

Syng med på skalatrinnene, så du får klangen "på øret".
"Se" nodebilledet for dig!
"Mærk" grebene på dit instrument!

Kommentarer


Relativt gehør i tonal musik

Peter Vuust siger i ”Musik på hjernen”, side 194:

Relativt gehør betyder, at man hører toner i forhold til hinanden, dvs. at man hører, om en tone går op eller ned, og hvor stort springet er i forhold til en tidligere tone. Herudover er vores gehør i tonal musik, som er den helt overvejende del af den musik, vi hører, relativt i forhold til en grundtone.

    I C-dur hører vi toner og melodier i forhold til tonen C, og selvom vi ikke bemærker det, har vi konstant en fornemmelse af, hvor C er i forhold til melodien. Tonen F er fx den fjerde tone i C-dur-skalaen. Det relative gehør er en helt almindelig egenskab og helt nødvendig for, at musikere kan orientere sig i musikken. Derfor trænes det flittigt på konservatorier og musikskoler i det fag, der hedder hørelære.

    De fleste musikere sætter en ære i at være gode til at høre disse tonale forskelle i musikken. Jeg træner fx altid mit tonale gehør, når jeg hører musik i radioen. Jeg forestiller mig, at sangen er i C-dur, og følger melodiens toner, som om de var skrevet på noder. Samtidig ved jeg, hvilken akkord der ligger under melodien på et givet tidspunkt. Jeg har gjort det i så mange år, at jeg slet ikke kan høre musik på anden måde mere. Denne træning er en kæmpe fordel, idet den gør det muligt hele tiden at orientere sig i musikken og også at kunne spille med på sange, som man ikke nødvendigvis har spillet før – at spille på øret.


CLAUS JØRGENSEN: NODER, RYTMER OG TONER
I 1980'erne havde jeg fornøjelsen af at fordybe mig i "Noder, rytmer og toner".
Det var især Afdeling C, bladsangsøvelser i C-dur jeg dengang havde glæde af.
Claus Jørgensen skriver (side 65):

C-afdelingen består af en række progressivt ordnede tonale bladsangsøvelser, noteret i C-dur. Det tonale princip er valgt som udgangspunkt, ikke alene fordi den tonale musik stadig er så stærkt dominerende i praksis, men også fordi en tonalt funderet bladsangsmetodik har så mange indlysende pædagogiske fordele: Foruden det nære tilknytningsforhold mellem nodebillede og skalatoner (til hver position i nodesystemet svarer et skalatrin og omvendt) må skalatonernes ”funktion” fremhæves: At ethvert skalatrin har en ganske bestemt relation til en helhed. Fra starten kan man da synge ud fra en helhedsfornemmelse. Desuden er den tonale musik så rig på klicheer (trinbevægelser, treklange, ”fortonevendinger” m.v.), der kan læses og fornemmes som samhørende tonegrupper, hvilket styrker helhedsoplevelsen.

    For at indarbejde en stærk fornemmelse for de enkelte trin, og ikke lade denne distrahere af læseproblemer, behandler denne afdeling udelukkende melodier i én og samme toneart: C-dur.Vigtige henvisninger og  Links

Lex

Jeg gør opmærksom på "Lex", hvor du kan finde svar på mange af dine spørgsmål! (Se også under "Lex og citater", Afsnit 6).

Lex
# Rytmeboks 2202.pdf
# Rytmer 2202.pdf


Harmonikaen

Se videoen om harmonikaens bas (Brug knappen nedenfor): Grundbas-rækken er opbygget efter kvintcirklens princip. Den kan være vanskelig for begyndere at sætte sig ind i, men det bliver nemmere ved at anvende skalatrin. Dette fremgår også af videoen!
# Video 2152 06 Harmonikaens bas IMG 6181:

Se videoen om harmonikaens knap-tastatur ( Brug knappen nedenfor ) :
Her bruger jeg i vid udstrækning skalatrin til at demonstrere tastaturets opbygning og brug. Video 007 2152 Harmonikaens knaptastatur IMG 6182: