Musikalitet.dk

Hej! Denne hjemmeside er, kort fortalt,
anvendt musikteori til hverdagsbrug.
Siden er under opbygning, så du må indtil videre
tage det hele med et gran salt.
(Teksterne og videoerne skal betragtes som foreløbige. De vil blive forbedret hen ad vejen!).

Min mail-adresse: poul@hojbak.dk
Mit telefonnummer: 50 52 35 08
Hjemmesiden er sidst revideret 02-03-2022
(Prøv at genstarte hjemmesiden. Så er du sikker på, at du har den nyeste version!).

Sidste forandringer:

02-03-2023, Side 12: Side 12 tilføjet

23-02-2023, Side 11: Tilføjet "Øvelser_Bas 2308"

21-02-2023, Side 11: Tilføjet "Øvelser_Fill-ins og figurer 3/4 takt 2308"

17-02-2023, Side 8: Tilføjet "Kom lad os spille lyset frem"

17-02-2023, Jeg gør opmærksom på side 5 "Thomas Thomsen Live" (Under Live musik). Thomas har været min læremester i spillemandsmusik.

17-02-2023, Side 11: Side 11: "Tonal kadence_Grundlæggende øvelser A", Video tilføjet

16-02-2023, Side 11: Flere ændringer side 11

15-02-2023, Side 11: Mange ændringer side 11

14-02-2023, Side 11: Mange kadenceøvelser tilføjet

11-02-2023, Side 11: "Kvartudfyldninger. "O, hjælp mig, Madonna", video tilføjet

10-02-2023, Side 11: "Kvartudfyldninger. "O, hjælp mig, Madonna" tilføjet

28-01-2023, Side 11: "Harmonikaens bas 2304. Grundbas- og tertsbas-rækkerne" tilføjet

27-01-2023, Side 11: "Harmonikaens bas 2303" tilføjet

18-01-2023, Side 11: "Rollatorsangen_Video 2303" tilføjet

17-01-2023, Side 11: Mange stykker tilføjet!

16-01-2023, Side 11: "Jeg er sigøjner" 2302

16-01-2023, Side 11: "Doudlebska Polka" 2302

12-01-2023, Side 2: "Brug af skalatrin ved akkord-opbygning 2302

11-01-2023, Side 11: "Amazing Grace" 2302

11-01-2023, Side 2: "Brug af skalatrin ved nodelæsning" 2302

10-01-2023, Side 2: "Brug af skalatrin på harmonikaens knap-tastatur" 2302

09-01-2023, Side 2: "Brug af skalatrin på klaverets hvide tangenter" 2302

08-01-2023, Side 11: Forskellige ændringer (øverst på siden)

07-01-2023, Side 11: Nogle eksempelstykker på harmonikaen

27-12-2022, Side 2: "Fill-ins 2252" tilføjet

26-12-2022, Side 2: Flere filer og videoer tilføjet

26-12-2022, Side 2: "Skalatrin_Grundlæggende øvelser 2252"

25-12-2022, Side 2: Tilføjet nyt afsnit: "Kort version-videoer" (Øverst på siden)

23-12-2022, Side 2: Tilføjet video "Brug af skalatrin_Harmonisering 2251"

22-12-2022, Side 2: Tilføjet video "Brug af skalatrin 2251 01"

20-12-2022, Side 3: Tilføjet "Becifring 2251_Video"

19-12-2022, Side 3: Andenstemmer, flere videoer og pdf filer

17-12-2022, Side 2: Klaverets hvide tangenter_Stamtonerne (Under "Harmonikaen. Piano-tastaturet"

15-12-2022, Side 3: Sidetitel ændret. "Oversigt" tilføjet

14-12-2022, Side 2: Akkorder_Opbygning (i den ny afdeling: "Harmonisering og becifring")

14-12-2022, Side 2, mange ændringer + Ny afdeling: "Harmonisering og becifring"

13-12-2022, Side 2, mange ændringer

12-12-2022, Side 2, mange ændringer

11-12-2022, Side 2, mange ændringer

11-12-2022, Side 2, "Harmonikaen_Knap-tastaturet 01 2249

10-12-2022, Side 2, "Harmonikaens bas_Opsamling 2249

10-12-2022, Side 2, "Harmonikaens bas_Kvartudfyldning 01 2249 X" (Tilføjelse forneden på siden!)

08-12-2022, Side 2, Harmonikaens bas_Flere filer og videoer er tilføjet

07-12-2022, Side 2, Harmonikaens bas_Flere filer og videoer er tilføjet

06-12-2022, Side 3, flere videoer er tilføjet 

06-12-2022, Side 3, tilføjet Video_Akkorder_Opbygning kort version

06-12-2022, Side 7, tilføjet "Gode råd 32 Bb_Nodelæsning_Skalatrin"

04-12-2022, Side 7, tilføjet "Gode råd 32 B_Nodelæsning_Find toneart og skala"

29-11-2022, Mange ændringer på side 

28-11-2022, Mange ændringer på side 2

26-11-2022, Mange ændringer på side 2
22-11-2022, Ændringer på side 2 og 12
21-11-2022, Ny side "Audio test" (Forsøg)
17-11-2022, Side 2, Titel ændret til "Praktisk spil" (Gamle indhold er fjernet)
07-10-2022, Side 11, Ændringer på side 11 "Harmonikaen"
06-10-2022, Side 11, Tilføjet undertekster til video "Skalatrin på harmonikaens bas-tastatur"
06-10-2022, Side 11, Tilføjet video om skalatrin på knap-tastaturet
05-10-2022, Side 11, Tilføjet to videoer om skalatrin på pianotastaturet og på bas-tastaturet
29-09-2022, Side 11, "Harmonikaen", Revideret
28-09-2022, Side 8, nogle æstetiske ændringer
28-09-2022, Side 11, "Harmonikaen", en sammenhængende beskrivelse, første udkast 
19-09-2022, Side 1, Forskellige små-ændringer
18-09-2022, Side 1, Forskellige små-ændringer
08-09-2022, Side 1, "Intro" (punkt 9 tilføjet)
02-09-2022, Side 11 tilføjet ("Harmonikaen")
31-08-2022, Forsiden lagt om
29-08-2022, Side 10, Video 11 revideret
29-08-2022, Side 1, under "Aktuelle kommentarer" ("musikalitet.dk" og "Intro", punkt 6 ff.)
28-08-2022, Side 10 Video 09, 10, 11 og 12
26-08-2022, Side 10  mange videoer
24-08-2022, Side 10 Video 09, 10, 11 og 12
23-08-2022, Side 10 Video 08: Akkorder og tertser
16-08-2022, Side 10 Video 1  og Video 2 ændret
15-08-2022, Side 10 Video 1 ændret (til "# Effektiv nodelæsning")
06-08-2022, Side 10 revideret
05-08-2022, Side 10 revideret
04-08-2022, Tilføjet tre videoer på side 10 (indtil videre kun teksten!)
04-08-2022, Indført ny side, "Små videoer (side 10)"
02-08-2022, Side 9, Nyt temahefte: "Temahefte Knapharmonikaen" 

Mit navn er Poul Højbak,
og mit hoved-instrument er femradet knapharmonika (s.d.).
Men stort set alt tager udgangspunkt i klaverets hvide tangenter.
Det skyldes, at intervallerne her gælder i alle tonearter.
(Intervaller = afstandene mellem tonerne)
Det samme gælder skalatrinnene!


Intro

Det følgende er vigtigt at huske som musiker:

1.       Ordner man de toner, der typisk forekommer i den musik vi for det meste omgiver os af i en rækkefølge, får man en skala.

2.      Der er ikke lige langt imellem tonerne i skalaen.

3.       Vi har 12 toner, men vi bruger normalt kun de 7, som kaldes stamtonerne.

4.       Stamtonerne svarer til de hvide tangenter på klaveret.

5.       Klaverets sorte tangenter kaldes stamtonernes afledninger.

6.       Vi giver stamtonerne numrene 1 til 7 (= skalatrin). Den ottende tone er den første, der kommer igen, én oktav højere.

7.      De 12 toner (punkt 3) udgør en kromatisk skala, som udelukkende består af halvtonetrin (alle tangenter på klaveret!).

8.      Om mol: Brug skalatrinnene fra den parallelle durskala, men grundtonen er her trin 6!

9.      Skalatrinnene gælder i alle tonearter.
10.  Alle treklange kan defineres ved akkord-trinnene 1-3-5.   Aktuelle kommentarer

10-6-2022: Claus Jørgensen: "Noder, rytmer og toner" er af grundlæggende betydning for denne hjemmeside (se fx Gode råd 42B. )!


# Gode råd 30_Musikalitet 2219.pdf

Skalaer

Noden ovenfor viser en C-dur skala med skalatrin . 

På noden ser det ud som om der er lige stor afstand imellem tonerne,
men på klaveret kan du se, at der er halvtonetrin på skalatrin 3-4  og 7-1.
Ovenstående er vist i C-dur, men skalatrinnene gælder i alle tonearter.

Syng med på skalatrinnene, så du får klangen "på øret".
"Se" nodebilledet for dig!
"Mærk" grebene på dit instrument!

Kommentarer


Relativt gehør i tonal musik

Peter Vuust siger i ”Musik på hjernen”, side 194:

Relativt gehør betyder, at man hører toner i forhold til hinanden, dvs. at man hører, om en tone går op eller ned, og hvor stort springet er i forhold til en tidligere tone. Herudover er vores gehør i tonal musik, som er den helt overvejende del af den musik, vi hører, relativt i forhold til en grundtone.

    I C-dur hører vi toner og melodier i forhold til tonen C, og selvom vi ikke bemærker det, har vi konstant en fornemmelse af, hvor C er i forhold til melodien. Tonen F er fx den fjerde tone i C-dur-skalaen. Det relative gehør er en helt almindelig egenskab og helt nødvendig for, at musikere kan orientere sig i musikken. Derfor trænes det flittigt på konservatorier og musikskoler i det fag, der hedder hørelære.

    De fleste musikere sætter en ære i at være gode til at høre disse tonale forskelle i musikken. Jeg træner fx altid mit tonale gehør, når jeg hører musik i radioen. Jeg forestiller mig, at sangen er i C-dur, og følger melodiens toner, som om de var skrevet på noder. Samtidig ved jeg, hvilken akkord der ligger under melodien på et givet tidspunkt. Jeg har gjort det i så mange år, at jeg slet ikke kan høre musik på anden måde mere. Denne træning er en kæmpe fordel, idet den gør det muligt hele tiden at orientere sig i musikken og også at kunne spille med på sange, som man ikke nødvendigvis har spillet før – at spille på øret.


CLAUS JØRGENSEN: NODER, RYTMER OG TONER
I 1980'erne havde jeg fornøjelsen af at fordybe mig i "Noder, rytmer og toner".
Det var især Afdeling C, bladsangsøvelser i C-dur jeg dengang havde glæde af.
Claus Jørgensen skriver (side 65):

C-afdelingen består af en række progressivt ordnede tonale bladsangsøvelser, noteret i C-dur. Det tonale princip er valgt som udgangspunkt, ikke alene fordi den tonale musik stadig er så stærkt dominerende i praksis, men også fordi en tonalt funderet bladsangsmetodik har så mange indlysende pædagogiske fordele: Foruden det nære tilknytningsforhold mellem nodebillede og skalatoner (til hver position i nodesystemet svarer et skalatrin og omvendt) må skalatonernes ”funktion” fremhæves: At ethvert skalatrin har en ganske bestemt relation til en helhed. Fra starten kan man da synge ud fra en helhedsfornemmelse. Desuden er den tonale musik så rig på klicheer (trinbevægelser, treklange, ”fortonevendinger” m.v.), der kan læses og fornemmes som samhørende tonegrupper, hvilket styrker helhedsoplevelsen.

    For at indarbejde en stærk fornemmelse for de enkelte trin, og ikke lade denne distrahere af læseproblemer, behandler denne afdeling udelukkende melodier i én og samme toneart: C-dur.Vigtige henvisninger og  Links

Lex

Jeg gør opmærksom på "Lex", hvor du kan finde svar på mange af dine spørgsmål! (Se også under "Lex og citater", øverst på denne side).

Lex
# Rytmeboks 2202.pdf
# Rytmer 2202.pdf


Harmonikaen

Se videoen om harmonikaens bas (Brug knappen nedenfor): Grundbas-rækken er opbygget efter kvintcirklens princip. Den kan være vanskelig for begyndere at sætte sig ind i, men det bliver nemmere ved at anvende skalatrin. Dette fremgår også af videoen!
# Video 2152 06 Harmonikaens bas IMG 6181:

Se videoen om harmonikaens knap-tastatur ( Brug knappen nedenfor ) :
Her bruger jeg i vid udstrækning skalatrin til at demonstrere tastaturets opbygning og brug. Video 007 2152 Harmonikaens knaptastatur IMG 6182: