Praktisk spil og musikteori

Afsnit 13

Afsnit 13. Praktisk spil og musikteori. Hovedoversigt

Hovedpunkter i Afsnit 13: Diverse / Andenstemmer / Efterslag / Flydekor (flydestemmer) / Skøn jomfruen_Øvestykker / Blandet

Diverse

Lars Holm musette variationer_rev 1042-2406.pdf

Andenstemmer

¤ Andenstemmer kan du arrangere ved skrivebordet. Med øvelse kan du også lave en andenstemme uforberedt under spillet, med eller uden noder.
¤ Andenstemmen må ikke komme i konflikt med melodi eller becifring.
¤ Tertser og sekster (medstemme): Andenstemmen følger melodien, og man kan sige, at melodien "fortykkes", oftest med terts- eller sekts-afstand til melodien (Under eller over!).
¤ Akkord-toner: Når melodien har akkordtone, bør andenstemmen også have det.
¤ Gennemgangstoner bør falde på ubetonede taktslag.  

Snemand Frost_Andenstemmer 2117_2340y.pdf
Skøn jomfruen_Medstemmer 2338_2340-001.pdf
A vil dans mæ Met Mari_Medstemmer 2345_2350.pdf

Becifring 2344_1f22c17b-cd7e-40f6-9751-a0d8997dc05c.pdf

Efterslag

Skøn jomfruen_Efterslag 2338_2340x.pdf

Fill-ins

Fill-ins er en musikalsk udfyldning, hvor melodien holder pause. Fill-ins har en stærk musikalsk virkning og udvikler evner til improvisation. Lav dit eget Fill-in repertoire. Du kan tage udgangspunkt i basspillet (forskellige rytmer) og blokakkorder. Akkorderne kan også spilles opløste på forskellige måder.

Dagen i dag_DGS 2010_2340.pdf
Fill-ins 2214a_2340.pdf

Flydekor / Flydestemmer

¤ Flydekor bruges ofte vokalt (i kor) og af blæsere, men er velegnet for fx harmonika og orgel! ¤ Flydekor skrives over stykkets akkorder. 
¤ Funktionen er a) at give en harmonisk baggrund for melodien, eller b) at give rytmisk modspil til melodien! 
¤ Flydestemmen skal tilpasses, så uheldige harmoniske og rytmiske sammenstød med melodien undgås!

Flydekor_Det løvfald 2340.pdf
Øvenode_Skøn jomfruen_Det hele_Flydestemmer_kor 2048_2340-001.pdf

Gehørspil_Huskeliste 2344_e4cd10fe-bfaf-444e-a1b0-d3b9d7bc6921.pdf

Kadence

Den tonale kadence er bygget op af akkorderne på skalaens 1., 4. og 5. trin (I, IV og V = Tonika, Subdominant og Dominant).
Tonerne i akkorderne udgør alle toneartens toner, og den tonale kadence fastslår stykkets tonalitet. Eksempel:
Trintal: |1-3-5|4-6-1|5-7-2|1 (= T-S-D-T);
Det er altid en god ide at spille denne kadence når du indøver et nyt stykke; Så har du fat i placeringen af akkordtoner i højre hånd, samt hvilke basser, du får mest brug for;
I, IV og V = ”De tre Hovedtreklange” (s.d.);
Mange stykker kan harmoniseres med disse akkorder alene!

Kadencestykker med slå søm i 2338_2340.pdf
Skøn jomfruen_Efterslag 2338_2340x.pdf

Kurver_Trintal 2344_8b03d54d-b23b-4a8d-8ca2-fad58db172f3.pdf

Skøn jomfruen. Øvestykker

Skøn jomfruen er et såkaldt kadencestykke, dvs. at harmoniseringen går på skalatrin 1, 4 og 5 (I-IV-V-I).

Skøn jomfruen_Efterslag 2338_2340.pdf
Skøn jomfruen_Kadence og Slå søm i A 5 lin 1801_2340.pdf
Kadenceøvelse_Skøn jomfruen_AKS 1513_nr 1-12x.pdf
Skøn jomfruen_Refrain_Skidtspil_Melodi-instrumenter 1947_2340.pdf
Skøn jomfruen_Variationer 2142_2340-001.pdf
Øvelser_Skøn jomfruen_Variationer 2236_2340.pdf
Øvenode_Skøn jomfruen_Ostinater 2048_2340.pdf

Blandet