Gode råd

Afsnit 7

Afsnit 7. Gode råd. Hovedoversigt

Gode råd og kommentarer / Øvelser / Knap-harmonikaen /

Gode råd og kommentarer

Her bringer jeg nogle af mine egne erfaringer fra praktisk spil

# Gode råd 01_Spil inde i hovedet 2216.pdf
# Gode råd 01B_Hør alting somom det er i C-dur_A-mol 2225.pdf
# Gode råd 02_Skala 2216.pdf
# Gode råd 03_Tonal kadence 2216.pdf
# Gode råd 04A_Akkorder 2215.pdf
# Gode råd 04B_Akkorder_Skalaegne_Skalafremmede 2216.pdf
# Gode råd 04C_Akkorder_Parallel-akkorder 2216.pdf
# Gode råd 04D_Akkordspil 2216.pdf
# Gode råd 04E_Akkord-familien 2218.pdf
# Gode råd 05_Andenstemmer 2215-001.pdf
# Gode råd 06_Basspil 2215-001.pdf
# Gode råd 06Bx_Bas-spil på Harmonikaen 2224.pdf
# Gode råd 06C_Bas-spil på Harmonikaen 2223.pdf
# Gode råd 06C_Kvartudfyldninger 2219-001.pdf
# Gode råd 06D_Kvartudfyldning 2219-001.pdf
# Gode råd 07_Becifring 2216.pdf
# Gode råd 07B_Becifring 2225-005.pdf
# Gode råd 08_Diatonisk 2216.pdf
# Gode råd 09_Doven stemmeføring 2215.pdf
# Gode råd 10_Dur og mol 2216.pdf
# Gode råd 11_Durformlen 2216.pdf
# Erindringsdans 2224-001.pdf
# Gode råd 12_Fill-ins 2215-001.pdf
# Gode råd 13_Flydestemmer_Det løvfald_2215.pdf
# Gode råd 14_Forspil mm 2216.pdf
# Gode råd 15A_Tonalt gehør 2115-002.pdf
# Gode råd 15B_Gehør 2216.pdf
# Gode råd 15C_Gehør generelt 2216.pdf
# Gode råd 16_Gehørspil 2215.pdf
# Gode råd 17_Gode ører 2216.pdf
# Gode råd 18_Harmonikaens bas-tastatur 2216-002.pdf
# Gode råd 19_Harmonikaens knaptastatur 2215.pdf
# Gode råd 19b_Harmonikaens knap-tastatur og Klaveret 2222.pdf
# Gode råd 20_Harmonisering 2215.pdf
# Gode råd 21_Historisk 2215.pdf
# Gode råd 22_Hukommelse 2215-001.pdf
# Gode råd 23A_Improvisation 2215-001.pdf
# Gode råd 23B_Improvisation_Nodeeksempler 2216-001.pdf
# Gode råd 23C_Improvisation_Skalaer 2216.pdf
# Gode råd 24_Intervaller 2215.pdf
# Gode råd 25_Intervaller_Sang-associationer 2215.pdf
# Gode råd 25B_Jingles 2219.pdf
# Gode råd 26_Kirketonearterne 2215.pdf
# Gode råd 27_Klaverets hvide tangenter 2215-001.pdf
# Gode råd 28_Kvintcirklen 2215.pdf
# Gode råd 28B_Kvintskridt 2218.pdf
# Gode råd 28C_Kvintskridt_Lille Peter Edderkop 2219.pdf
# Nu falmer skoven 2219.pdf
# Poul sine høns 2219.pdf
# Skuld gammel venskab 2219.pdf
# Gode råd 29_Melodisk analyse 2313-001.pdf
# Gode råd 30_Musikalitet 2219.pdf
# Gode råd 31_Musikalsk bevidsthed 2215.pdf
# Gode råd 32_Nodelæsning_Find toneart og skala 2215.pdf
# Gode råd 34_Om at øve effektivt 2215-002.pdf
# Gode råd 33_Nodelæsning og praktisk spil 2215.pdf
# Gode råd 32B_Nodelæsning og gehørspil 2218-004.pdf
# Gode råd 35_Overtonerækken og naturtonerne 2216.pdf
# Gode råd 37_Rytmeboks 2215.pdf
# Gode råd 38_Rytmer 2313.pdf
# Gode råd 39_Samspil 2215.pdf
# Gode råd 40_Sang fra bladet 2215.pdf
# Gode råd 40B_Signalhorn og naturtoner 2223.pdf
# Gode råd 40C_Signalhorn og naturtoner 2219.pdf
# Gode råd 41A_Hvorfor bruge skalatrin 2215.pdf
# Gode råd 41B_Sangøvelser på skalatrin 2215.pdf
# Gode råd 42_Skalatrin_Stemmeopvarmning 2223a.pdf
# Gode råd 42B_Skalatrin_Øvelser 2219.pdf
# Gode råd 43_Solmisation 2215.pdf
# Gode råd 44_Stamtonerne 2215.pdf
# Gode råd 44B_ Stamtonerne historisk 2225.pdf
Jagthorns-melodi 2225_Honnør for flaget nr 43_2041.pdf
# Gode råd 45_Tertser og treklange 2215.pdf
# Gode råd 46_Strums 2219-001.pdf
# Gode råd 47_Transponering_Stemme-opvarmning_Øvelser 2219.pdf
# Gode råd 48_Transponering 2219-001.pdf
# Gode råd 48B_Transponering 2219.pdf
# Gode råd om udenadspil 2213.pdf
Lars Holms Musette Variationer s158-159 2220.pdf
# Gode råd 99_Variationer_Anon 2219.pdf

Øvelser

# Øvelser_Akkorder_Forøvelser 2224-005.pdf
# Øvelser_Akkorder_Opbygning 2224a.pdf
# Øvelser_Figurer på kurver 2224-001.pdf

Knap-harmonikaen

# Harmonikaens knaptastatur 2214.pdf
# Knap-tastatur_Dobbeltgreb 2215.pdf