Teori 2328

Afsnit 16 (PDF filer og videoer i alfabetisk orden efter titel)

Afsnit 16. Teori

Akkorder / Basspil / Becifring / Gehør / Harmonikaens bas / Diatonisk / Flydekor / Knap-tastaturet / Nodelæsning / Rytmer og basspil / Skalaer og skalatrin / Øvenoder 2331 / 

Akkorder

Akkorder_Opbygning 2012_2335.pdf
Akkord-opbygning_Skalatrin 2332.pdf
# Akkorder_Betegnelser 2209-002.pdf
Skalatrin og akkorder_2151.pdf
Akkorder_Terts-stabling.pdf
Akkorder_Doven stemmeføring 2038_2331-001.pdf
# Akkorder_Firklange 2209-001.pdf
# Akkorder _Skalaegne_Skalafremmede 2134-001.pdf
# Akkorder_Komplementær-akkorder 2137_2331.pdf
Dim-akkorder på bas-tastaturet 1624x.pdf
Akkorder_Skidtspil 2019 side 1.pdf
Svendborgvalsen XX 2330.pdf
Becifring_Kammp s 122_Forenklede akkordmoduler 1042_2344.pdf
Akkorder og intervaller_2151_2343.pdf
Akkorder og tertser 2234a_2343.pdf
Akkorder 2025_Akkordspil i højre hånd A.pdf
Tema_Akkordspil_Søm 2122.pdf
# Slå søm i_Kommentarer 2127.pdf
# Slå søm i_Øvenode_Snemand Frost 2116.pdf
Akkorder_Skidtspil 2116 2.pdf
Skøn jomfruen_Kadence og Slå søm i A 5 lin 1801.pdf
Skøn jomfruen_Refrain_Skidtspil_Harmonika 1947 2.pdf
Skøn jomfruen_Refrain_Skidtspil_Melodi-instrumenter 2204. 2.pdf

Andenstemmer

# Andenstemmer 2201.pdf
Andenstemmer 2241-004_2343.pdf
# Gode råd 05_Andenstemmer 2215-001 2.pdf
# Snemand Frost_Andenstemmer 2117.pdf
Ulige figurer a_Andenstemmer 2009.pdf
Ulige figurer b_Andenstemmer 2009.pdf
Ulige figurer c_Andenstemmer 2009.pdf
Øvelser i andenstemmer 2007.pdf
# Andenstemmer_Medstemme 2129.pdf
Andenstemmer 2107-001.pdf
Andenstemmer 2036 x 2_2345.pdf
Bilag_Andenstemmer 2107_2345_130b88d3-a9e5-43f7-92cf-ee83e03f2eac.pdf
Modbevægelser_Andenstemmer 2009.pdf
Flerst_Øvelser i andenstemmer 2007 (002).pdf
Det godt at se dig_Medstemmer 2345-002.pdf
Andenstemmer_Vi skal gå A_2013_2345-003.pdf

Medstemmer

A vil dans mæ Met Mari_Medstemmer 2345.pdf

Basspil

Bas_Rytmer_Strums 2018_2336-002.pdf
Basspil_Kvartudfyldninger 2252_2335.pdf
Basspil_Blå viol 2344_8826d205-e776-4279-bd81-4b4cad3dbce8.pdf
Basspil_Du lille svale 2344_6744b9be-dc6f-4eec-8110-80b4217e5df9.pdf
Basspil_Nordsøbølger 2344_37e00461-cd7f-4914-9a60-90950b6ba8f1.pdf
! Basspil på basis af trintal Rev_Side 1_1743.pdf
Basspil på basis af trintal Rev 1743_2345.pdf

Becifring

Becifring og harmonisering 2341.pdf
Gode råd 07B_Becifring 2225_2343.pdf
Becifring og kvintcirklen 2135_2343.pdf
Becifring og praktisk spil A 2134_2343.pdf
Becifring 2038_2343.pdf
Becifring 2231_2343.pdf
# Becifring 2345_974031fb-f742-42da-8e45-d2c14375d686.pdf
Becifring og kvintcirklen 2345_9538101b-a536-422f-a5af-9826c556ef6d.pdf
Becifring og praktisk spil 2345_a71c5e82-c47d-46da-a732-354fbfb29dfa.pdf
Becifring 1909_2345d7b33647-c658-40d1-b716-1043644992a3.pdf
Becifring_De tre hovedtreklange 1805_2345_bf78cd5e-c30d-4ad6-8c6d-3483066f0527.pdf
Becifring_Akkordernes trintal 2345_c4169b41-b1ba-4b13-a828-b8971d145f2a.pdf
Regler for becifring 2345_bb8776dc-2880-4b6d-98af-eaf78f631aaf.pdf
Becifringsklaver_Strums 2345_0081216b-cc39-4fbb-8cfb-38c05f116ad2.pdf
Becifring 2225_2345_5b163a42-8090-4ef1-9175-8e92ad14330f.pdf

Efterslag

! Snemand Frost_Kadence og Slå søm i A 5 lin 1750-2349.pdf
Skøn jomfruen_Efterslag 2338_2340x.pdf

Gehør

# Tonalt gehør 2134-001.pdf
# Øvelser_Nodelæsning og gehørspil 01_2225a-001.pdf
# Gode råd 32B_Nodelæsning og gehørspil 2224.pdf
Gehørspil_Trinskemaer x_5-1_2-4_2110.pdf
Gehørspil_Trinskemaer x_5-1_3-4_2110.pdf
Gehørspil_Trinskemaer x_5-1_4-4_2110.pdf
Vuust_Relativt gehør s 194 2121.pdf

Harmonikaens bas

# Harmonikaens bas-tastatur 2151.pdf
Kvintcirkklen og harmonikaens bas 2102.pdf
Rytmer og basspil 1811.pdf
# Øvelser_Harmonikaens bas 04_2227.pdf
# Intervaller på harmonikaens bas 2132.pdf
# Basspil på harmonikaen 2205.pdf
# Basspil på harmonikaen_Øvelser 2205-009.pdf
Harmonikaens bas_Orientering på tastaturet 2249_2342.pdf
Harmonikaens bas_Øvelser 2227_4ddec94c-2dd6-4d89-a8fe-bd84efaa4597.pdf
Harmonikaens bastastatur 2201_98d6020d-68ac-489b-8eb9-18d680c79361.pdf
Harmonikaens bastastatur 2226_2c1ef3aa-0803-4906-a725-86d7fb4b3071.pdf

Basspil_Kvartudfyldninger 2328_a190a6e1-80ca-4eb1-b7a6-e08690be3b36.pdf

Harmonikaens knaptastatur

Harmonikaens knaptastatur 2214_f495c318-e224-44ba-b7c4-9a596181f964.pdf
Harmonikaens knaptatatur_Dobbeltgreb 2215_b3044c8c-1650-4869-a193-3e63cc5be224.pdf

H

Historisk 2202-2347_8f851e1b-67e5-46ad-a5f3-006e07c1df6c.pdf
Hukommelse 2202-2347_8145c3ab-0305-4fe9-bca3-358a47046b52.pdf
Hvilke toner 2251-2347_a0e30f19-8a42-41e7-8012-f98735ecaae4.pdf

Intervaller

Intervaller 2202-2347_d50e00d9-ec11-43ea-a1b2-c5faa2dfcdce.pdf
Intervaller på H knap 2229-2347_5fcd5994-9d00-4058-bd3c-65818ebecf39.pdf
Intervaller_Sang-associationer 2202-2347_8fbe4b4b-0640-446c-b740-ad421b3d60b3.pdf
Intervaller-komplementær 2229-2347_191e3524-2d07-44a3-9943-8dd5c2b9a933.pdf

Kirketonearterne

Kirketonearterne 2202-2347_1e0e8eb0-9e52-42c0-96fc-13c4507f72de.pdf


Diatonisk 2229.pdf
Diatoniske instrumenter 1811.pdf

Fill-ins 2328_16884b43-27a9-4f50-ad0e-712d6137c94e.pdf
Fill-ins HDEZ s1 2331.pdf

Flydekor

# Flydestemmer_Det løvfald_2211.pdf
# Flydekor_Det løvfald_2201_2331.pdf
Et hav der vugger sig til ro nu_Flydestemmer 2112.pdf
PriMus - Øvenode_Amazing Grace_Flydestemmer 2033.pdf
PriMus - Øvenode_Love me Tender_Flydestemmer 2033.pdf
Og jeg drømte om 18 svaner_Flydekor 2331rev.pdf
Øvenode_Vi skal gå_Flydestemmer 2033.pdf

Harmonikaens bas_Kvartudfyldning 2328_8ea2cde7-910e-483d-a5a7-38079b87d708.pdf

Harmonisering

Gode råd 20_Harmonisering 2215_2342.pdf
Harmonisering 2134_2342.pdf
Harmonisering_Klangfarver 2127_2342.pdf

Hvilke toner har vi mest brug for 2328_def51da5-cacd-4951-b997-3cd3534bb547.pdf
Klaverets hvide tangenter 2328_b7aaea03-b333-4c07-b024-d110d20a4b67.pdf
Klaverets hvide tangenter 2051-2349.pdf
Kvintcirklen 2328_8c64e5ea-b1f5-40d3-bdc8-f6e35ad5c86e.pdf

Nodelæsning

# Gode råd 32B_Nodelæsning og gehørspil 2224.pdf
# Video 005 2152_Nodelæsning_Find toneart og skala.pdf
Nodelæsning og praktisk spil 2215_2335.pdf
Nodelæsning_Find toneart og skala 2152_2335.pdf
Om at lære stykker efter noder_Nodelæsning_Klarinetpolka 2201_2335.pdf
Sådan bruger du skalatrin ved nodelæsning 2201_2335.pdf

Nodelæsning_Skalatrin 2332.pdf

Rytmer og basspil 1811.pdf

Skalatrin_Harmonikaens bas 2328_e973fde7-b09d-4e83-85c9-984e3473f9e2.pdf
Skalatrin_Klaverets hvide tangenter 2328_c6a50e0b-e843-48d2-b1d8-ced648b38013.pdf
Skalatrin_Nodelæsning 2328_d181151c-9155-4efd-82d4-2db45256c0d4.pdf
Solmisation 2039_2344.pdf
Tælle halvtonetrin 2328_6ff7e2c7-8283-4e78-b74b-bb93f90f7ab3.pdf

Øvenoder 2331

Øvenode_Der er lys i lygten 2125-001.pdf
Øvenoder_Generelle kommentarer 2047.pdf
Øvenode_Sømanden og stjernen A 2125.pdf
Øvenode_Sømanden og stjernen B 2125.pdf
Øvenode_Vi skal gå Ax 2125.pdf
Øvenode_Vi skal gå_Flydestemmer 2033.pdf
Øvenode_Vigelandsvalsen 2125.pdf
Øvenode_Du lille svale 2123.pdf
Øvenode_Elisabeth Serenade 2126-002.pdf
Øvenode_Gilleleje Valsen (Refrain) 2123.pdf
Og jeg drømte om 18 svaner_Flydekor 2331xx.pdf