Teori 2328

Afsnit 16 (PDF filer og videoer i alfabetisk orden efter titel)

Akkorder

Akkorder_Opbygning 2012_2335.pdf
Akkord-opbygning_Skalatrin 2332.pdf
# Akkorder_Betegnelser 2209-002.pdf
Skalatrin og akkorder_2151.pdf
Akkorder_Terts-stabling.pdf
Akkorder_Doven stemmeføring 2038_2331-001.pdf
# Akkorder_Firklange 2209-001.pdf
# Akkorder _Skalaegne_Skalafremmede 2134-001.pdf
# Akkorder_Komplementær-akkorder 2137_2331.pdf
Dim-akkorder på bas-tastaturet 1624x.pdf
Akkorder_Skidtspil 2019 side 1.pdf
Svendborgvalsen XX 2330.pdf

Basspil

Bas_Rytmer_Strums 2018_2336-002.pdf
Basspil_Kvartudfyldninger 2252_2335.pdf

Becifring


Gehør

# Tonalt gehør 2134-001.pdf
# Øvelser_Nodelæsning og gehørspil 01_2225a-001.pdf
# Gode råd 32B_Nodelæsning og gehørspil 2224.pdf
Gehørspil_Trinskemaer x_5-1_2-4_2110.pdf
Gehørspil_Trinskemaer x_5-1_3-4_2110.pdf
Gehørspil_Trinskemaer x_5-1_4-4_2110.pdf
Vuust_Relativt gehør s 194 2121.pdf

Harmonikaens bas

# Harmonikaens bas-tastatur 2151.pdf
Kvintcirkklen og harmonikaens bas 2102.pdf
Rytmer og basspil 1811.pdf
# Øvelser_Harmonikaens bas 04_2227.pdf
# Intervaller på harmonikaens bas 2132.pdf
# Basspil på harmonikaen 2205.pdf
# Basspil på harmonikaen_Øvelser 2205-009.pdf

Basspil_Kvartudfyldninger 2328_a190a6e1-80ca-4eb1-b7a6-e08690be3b36.pdf

# Becifring 2132.pdf
# Becifring og kvintcirklen 2135-003.pdf
# Becifring og praktisk spil B 2135.pdf
Becifring og harmonisering B 1909.pdf
Becifring_De tre hovedtreklange_Mulige akkorder 1805.pdf
Becifring_Akkordernes trintal 1805.pdf
Kuby 1749_regler_for_becifring_og_basstemme.pdf
Strums_Def_Becifringsklaver 1611.pdf
Becifring 2331.pdf


Diatonisk 2229.pdf
Diatoniske instrumenter 1811.pdf

Fill-ins 2328_16884b43-27a9-4f50-ad0e-712d6137c94e.pdf
Fill-ins HDEZ s1 2331.pdf

Flydekor

# Flydestemmer_Det løvfald_2211.pdf
# Flydekor_Det løvfald_2201_2331.pdf
Et hav der vugger sig til ro nu_Flydestemmer 2112.pdf
PriMus - Øvenode_Amazing Grace_Flydestemmer 2033.pdf
PriMus - Øvenode_Love me Tender_Flydestemmer 2033.pdf
Og jeg drømte om 18 svaner_Flydekor 2331rev.pdf
Øvenode_Vi skal gå_Flydestemmer 2033.pdf

Harmonikaens bas_Kvartudfyldning 2328_8ea2cde7-910e-483d-a5a7-38079b87d708.pdf
Hvilke toner har vi mest brug for 2328_def51da5-cacd-4951-b997-3cd3534bb547.pdf
Klaverets hvide tangenter 2328_b7aaea03-b333-4c07-b024-d110d20a4b67.pdf
Kvintcirklen 2328_8c64e5ea-b1f5-40d3-bdc8-f6e35ad5c86e.pdf

Nodelæsning

# Gode råd 32B_Nodelæsning og gehørspil 2224.pdf
# Video 005 2152_Nodelæsning_Find toneart og skala.pdf
Nodelæsning og praktisk spil 2215_2335.pdf
Nodelæsning_Find toneart og skala 2152_2335.pdf
Om at lære stykker efter noder_Nodelæsning_Klarinetpolka 2201_2335.pdf
Sådan bruger du skalatrin ved nodelæsning 2201_2335.pdf

Nodelæsning_Skalatrin 2332.pdf

Rytmer og basspil 1811.pdf

Skalatrin_Harmonikaens bas 2328_e973fde7-b09d-4e83-85c9-984e3473f9e2.pdf
Skalatrin_Klaverets hvide tangenter 2328_c6a50e0b-e843-48d2-b1d8-ced648b38013.pdf
Skalatrin_Nodelæsning 2328_d181151c-9155-4efd-82d4-2db45256c0d4.pdf
Tælle halvtonetrin 2328_6ff7e2c7-8283-4e78-b74b-bb93f90f7ab3.pdf

Øvenoder 2331

Øvenode_Der er lys i lygten 2125-001.pdf
Øvenoder_Generelle kommentarer 2047.pdf
Øvenode_Sømanden og stjernen A 2125.pdf
Øvenode_Sømanden og stjernen B 2125.pdf
Øvenode_Vi skal gå Ax 2125.pdf
Øvenode_Vi skal gå_Flydestemmer 2033.pdf
Øvenode_Vigelandsvalsen 2125.pdf
Øvenode_Du lille svale 2123.pdf
Øvenode_Elisabeth Serenade 2126-002.pdf
Øvenode_Gilleleje Valsen (Refrain) 2123.pdf
Og jeg drømte om 18 svaner_Flydekor 2331xx.pdf