Salmer og religiøse sange

Afsnit 14

Afsnit 14. Salmer og religiøse sange. Hovedoversigt

Pdf-filer og videoer i alfabetisk orden / Ingemann_Weyse / Salmetekster om bøn / Julesalmer og sange

Mine kommentarer til salmerne

Det er min plan her at kommentere nogle af salmerne i dette afsnit!


Alt, Hvad som fuglevinger fik_Node 2332.pdf
Alt, hvad som fuglevinger fik_Tekst 2332.pdf
Altid frejdig 784.pdf
A10 Amazing Grace 2025_F_G.pdf
At sige verden ret farvel 2332.pdf
Befal du dine veje 2332.pdf
Befal du dine veje_Tekst 1_2332.pdf
Befal du dine veje_Tekst 2_2332.pdf
Bliv hos os, når dagen hælder 773.pdf
Dansens Herre 2332.pdf
De dybeste lag i mit hjerte 2310_2332.pdf
Dejlig er jorden 0646.pdf
Dejlig er jorden_Tekst 2332.pdf
Den signede dag_Node 2332.pdf
Den signede dag_Tekst 2332.pdf
Denne er dagen, som Herren har gjort 2332.pdf
Denne morgens mulighed 814 2331.pdf
Denne morgens mulighed_Tekst 2332.pdf
Der er en vej, som vi alle går alene 2332.pdf
Der er noget i luften 4.pdf
D57 Det dufter lysegrønt af græs_F-dur 1327x.pdf
Det er så yndigt at følges ad 1138.pdf
Det første lys er ordet talt af Gud 087.pdf
Det var kun en drøm 162.pdf
Dit minde skal, o Jesus , stå_s350_Lex 1138.pdf
Du gav mig, o Herre 1138.pdf
D58 Du kom til vor runde jord 1319_D58.pdf
Du kom til vor runde jord_Tekst 2334.pdf
Du satte dig selv 260.pdf
Du skal elske din næste som dig selv 2335.pdf
Du som er i det høje_Tekst 2332.pdf
Du, som gir os liv_HAJ_DDS 369 1043.pdf
Du, som ud af intet skabte 330.pdf
En vinterverden 2332.pdf
Er du modfalden, kære ven 655.pdf
Et kors det var det hårde, trange leje 209.pdf
Fadervor_Tekst_Iben Krogsdal 2332.pdf
F22 Fadervor vi daglig bede (F-dur) .pdf
Far, verden, far vel 1138.pdf
Fred hviler over land og by 778.pdf
Fred være med dig. Solkanon 2332.pdf
Frydeligt med jubelkor. Node og tekst 2329.pdf
Fyldt af glæde over livets under 448.pdf
Gak ud, min sjæl, betragt med flid 2332.pdf
Gid jeres håb 2332.pdf
Giv mig, Gud, en salmetunge 2332.pdf
Gud i livets dybder_Tekst_HAJ 2332.pdf
Gud, vi er i gode hænder 2332.pdf
Guds fred er glæden i dit sind 2332.pdf
Gå på lige fglisegange 2344_IMG_9452.pdf
Her vil ties 2344_IMG_9445.pdf
Herre Gud, dit dyre navn og ære.pdf
Herre, du vandrer forsoningens vej 2331.pdf
Herre Jesus, vi er her 2332.pdf
Hil dig, frelser og forsoner 2331.pdf
Hin time i Getsemane 2331.pdf
Hvad er det at møde den opstandne mester 2332 XX.pdf
Hvad er det, min Marie_Hans Holm 2331.pdf
Hvad er det, min Marie_Taube 2331.pdf
Hvorfor er vi skabt så forskellige 2331.pdf
Hør himmelsus i tredie time_Tekst 2332.pdf
I al sin glans nu stråler solen 2331.pdf
I dag skal du løfte dit hoved 2331.pdf
I himlen sidder Guds engle små 2331.pdf
I nattens sidste drøm_Tekst 2332.pdf
I05 I østen stiger solen op.pdf

Ingemann_Weyse 2329

Bliv hos os, når dagen hælder 2330 PH-003.pdf
Dagen går med raske fjed 2330 PH.pdf
Gud ske tak og lov 2330 PH.pdf
I østen stiger solen op 2330 PH-001.pdf
Lover Herren 2401.pdf
Lysets engel går med glans 2330 x PH.pdf
Nu titte til hinanden 2330 x PH.pdf
Nu vågne alle Guds fugle små 2330 PH-001.pdf

Imellem nattens stjerner (C-dur) med tekst 2342.pdf
Ingen er så tryg i fare I 07_2324-001.pdf
Ingen er så tryg i fare_Tekst 2332.pdf
Jeg elsker den brogede verden 2331.pdf
J27 Jeg er træt og går til ro 2.pdf
Jeg kender et land 2344_IMG_9454.pdf
Jordens mørke er ikke mørke 2331.pdf
K16 Keltisk bortsendelsessalme_Rev_2 st 1621 2.pdf
Krist.stod op af døde 2332.pdf
Lover Herren, han er nær_Bec 2332.pdf
Lyset slukkes 0251.pdf
Lysets engel går med glans_s319_Lex 1138.pdf
L12 Lær mig nattens stjerne 1319_L12.1 2.pdf
Må din vej gå dig i møde 1129.pdf
Nu bede vi 2332.pdf
N10 Nu falmer N10 2.pdf
Nu titte til hinanden 2344_IMG_9447.pdf
N16 Nærmere, Gud, til dig 0314_N16 2.pdf
O Gud bag svarløs dag_Tekst_Sarvig 2332.pdf
O Kristelighed 2344_IMG_9455 (002).pdf
Ræk mig din hånd_Hospice 2331.pdf

Salmetekster om bøn

Du som er i det høje_Tekst 2332.pdf
Fadervor_Tekst_Iben Krogsdal 2332.pdf
Gud i livets dybder_Tekst_HAJ 2332.pdf
Herre Jesus, vi er her 2332.pdf
I nattens sidste drøm_Tekst 2332.pdf
O Gud bag svarløs dag_Tekst_Sarvig 2332.pdf
Vor Gud du som er i det skjulte 2332.pdf

Se, hvilket menneske HAJ 2331.pdf
Se, nu stiger solen 754.pdf
Sig månen langsomt hæver 2331.pdf
Som forårssolen morgenrød 2331.pdf
Spænd over os dit himmelsegl 2331.pdf
Syng lovsang, hele jorden 2331.pdf
Tag det sorte kors fra graven 2331.pdf
Til himlene rækker 2331.pdf
Til vor lille gerning ud 2331.pdf
Troen er ikke en klippe 892 2331.pdf
Tunge, mørke natteskyer 2331.pdf
Tænk, at livet koster livet 2331.pdf
Uberørt at byens travlhed 2331.pdf
Velkommen igen, Guds engle små 2331.pdf
Vi kommer, Herre, til dig ind 2331.pdf
Vi pløjed og vi så'de 2331.pdf
Vi tror, en kærlig Gud 2331.pdf
Vidunderligst af alt på jord 2331.pdf
Vor Gud du som er i det skjulte 2332.pdf
Vorherre tar de små i favn_Node becif. 2332.pdf
Vorherre tar de små i favn_Tekst 2332.pdf
Vær du mig nær 2331IMG_7276.pdf

Julesalmer og sange

Away in a Manger 2350_85edda30-10c8-4d19-9086-0c7a190f4d2c.pdf
Bjældeklang 2350_ee983abd-edcd-4988-8940-bc7f29b8e15e.pdf
Dejlig er den himmel blå 2350_169cbaa0-9bff-4aba-8f87-f9a60bc99b0c.pdf
Dejlig er jorden 2350_e85b76f0-95ca-4b25-b48a-ee8332a48067.pdf
Dona Nobis 2350_cf7240d6-8447-47b8-bd2c-8f041e0fd713.pdf
Et barn er født i Bethlehem 2350_641547b5-6da5-4bdc-8a84-0b3685ef82cb.pdf
Jeg så julemanden kysse mor 2350_6c53067c-e8d4-49b6-af84-5e6c3f53fca4.pdf
Julen har bragt 2350_34b4cf22-dea7-4deb-bb3b-e96218d30c7d.pdf
Julen har englelyd 2350_13361fe7-b392-4575-a747-8206eadb2cdb.pdf
Juletræet med sin pynt 2350_c43b7d94-e5be-4891-8f52-bbf47051928b.pdf
Kimer i klokker 2350_46abe272-97de-47bf-a01f-65453728f71b.pdf
MJ1_3fe19810-ee6c-4a5c-9c75-2e241ebe85da.pdf
MJ2_8e9ba0c3-e19f-4059-9568-f9350c8b0bfd.pdf
MJ3_c8e9f6f8-23f8-45fa-84f0-285cfbff4230.pdf
Snevalsen 2350_90a44f13-c437-4fa3-a2fb-6a8426868a36.pdf
Så tænder vi et lys i kvæld 2350_af196fb5-3dbb-4a7b-8937-73ad2044ff46.pdf